Telefon:
94 721 3000
E-mail:
biuro@audio-marketing.pl
Opis zdjęcia „Wystarczą tylko minuty aby przekonać się jak skutecznie wykorzystać przestrzeń dźwiękową. Pozostaną lata aby czerpać z niej zyski.”

Submenu

» Podstawowe informacje dotyczące naszej działalności w zakresie zarządzania prawami autorskimi

Fakty

Dobrze dobrana muzyka sprzedaje

Właściciele dobrych sklepów i zakładów usługowych wiedzą nie od dziś, że muzyka podnosi sprzedaż, ale odtwarzając ją powinni pamiętać o obowiązkowych opłatach na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania.

czytaj więcej

Wyobraźnia na usługach reklamy

Reklamy mają na celu skłonić konsumenta do wyboru produktu i jego kupna. Twórcy reklam posługują się rozmaitymi środkami oddziaływania.

czytaj więcej
Muzyka w sklepieMuzyka w sklepie
Muzyka w hoteluMuzyka w hotelu
Muzyka w galeriiMuzyka w galerii
Muzyka w kawiarniMuzyka w kawiarni

Warunki zawierania z uprawnionymi i wypowiadania umów o zarządzanie ich prawami

  • Audio Marketing Sp. z o. o. zawiera z uprawnionymi umowy blankietowe na czas określony lub nieokreślony. W umowie podana jest kwota wynagrodzenia przekazywana uprawnionemu za zarządzanie prawami. Po wygaśnięciu umowy strony mogą przedłużyć umowę.

  • Link do wzoru standardowej umowy licencyjnej

Standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami

  • Podmiot pobiera wynagrodzenie uzależnione od powierzchi nagłaśnianej licencjobiorcy. Stawki wraz ze zniżkami dostępne są na stronie SONIQA.

Zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów

  • Audio Marketing Sp. z o.o. przekazuje uprawnionym wynagrodzenie w stałej kwocie ustalonej w umowie.

Rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać

  • Audio Marketing zarządza utworami muzycznymi.

Pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami

  • Pola eksploatacji dotyczą: Zwielokrotniania Utworów, włączania Utworów do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotniania Utworów w postaci włączonej do Zbiorów, kopiowania, przesyłania i publicznego odtwarzania Utworów i Zbiorów, dostarczania jednocześnie z niezsynchronizowanymi obrazami wizualnymi, oraz w inny sposób korzystania z Utworów w całości lub w dowolnej części w lokalach handlowych, samolotach i innych środkach transportu, a także wszelkie inne niezbędne prawa pokrewne (zwane również prawami sąsiednimi) niezbędnymi do korzystania z Utworów i Zbiorów na jednym lub większej liczbie urządzeń lub na dowolnym nośniku niestrumieniowym znanym obecnie (włączając CD, DVD Blu Ray, pendrive oraz pliki komputerowe) lub stworzonym w przyszłości.

Kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać

  • Audio Marketing Sp. z o.o. zarządza prawami powierzonymi przez artystów, kompozytorów, producentów, autorów tekstów, wykonawców muzycznych.

Terytorium, na którym będzie wykonywana działalność

  • Cały świat.

Posiadanie tytułu prawnego do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, Art. 114 2)

  • Umowy licencyjne od innych podmiotów zarządzających i umowy bezpośrednie od uprawnionych.